Hutný materiál
Plech
Hydroizolácie
Murovací materiál
Komínový systém
Krytina a strešné doplnky
Odvodňovací systém
Tepelné izolácie
Kotviace a armovacie prvky
Práškové zmesi
Povrchové úpravy
Výplne otvorov
Suchá stavba
Hygiena a keramika
Záhradná architektúra
Voda a kúrenie
Stavebné náradie
Stavebná chémia
Technické plyny
Spoločnosť KOVMAX spol. s r.o. sa od roku 2009 stala zmluvným predajcom technických plynov spoločnosti Messer Tatragas.

Messer Tatragas je členom nadnárodnej skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov a je aktívna v 32 krajinách Európy, Ázie ako aj v Peru,celkovo prostredníctvom 60 spoločností. Skupina Messer zamestnávala v roku 2004 viac ako 4.400 pracovníkov. Od acetylénu až po xenón ponúka skupina Messer široké portfólio výrobkov - produkuje a predáva technické plyny ako kyslík, dusík, argón, kysličník uhličitý, vodík, hélium, ochrannné plyny pre zváranie, špeciálne plyny, medicinálne plyny a veľké množstvo rozličných zmesí. V moderných výskumných a kompetenčných centrách vyvíja skupina Messer aplikačné technológie pre použitie plynov takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, v potravinárstve, v technike prostredia, medicíne ako aj vo výskume a vede.

Technické plyny sa predávajú v sídle firmy v Liptovskom Hrádku ako aj na prevádzke v Liptovskom Mikuláši