Hutný materiál
Plech
Hydroizolácie
Murovací materiál
Komínový systém
Krytina a strešné doplnky
Odvodňovací systém
Tepelné izolácie
Kotviace a armovacie prvky
Práškové zmesi
Povrchové úpravy
Výplne otvorov
Suchá stavba
Hygiena a keramika
Záhradná architektúra
Voda a kúrenie
Stavebné náradie
Stavebná chémia
Komínový systém
PRESPOR, spol. s r.o. - Bratislava
Výhody nového komínového sytému Prespor:
 • použiteľnosť pre plynné, kvapalné a tuhé palivá
 • zmena vykurovacieho média nevyžaduje dodatočné vyvložkovanie
 • jednoduchá a rýchla montáž
 • dobré tepelnoizolačné vlastnosti
 • dokonalé odvetranie izolácie
 • vysoká odolnosť proti kyselinám a proti náhlym zmenám teplôt
 • dokonalá tesnosť komínového telesa, ktorá zaručuje požiarnu bezpečnosť
 • minimálne straty trením pri prúdení spalín
 • zabezpečený dobrý ťah komína
 • bezpečný odvod skondenzovaných vodných pár obsiahnutých v splodinách horenia (hlavne v plynných vykurovacích médiách)
 • ľahké čistenie komínového prieduchu
 • použiteľnosť pre všetky druhy spotrebičov s výstupnou teplotou spalín do 500°C
 • nízka objemová hmotnosť obvodových plášťov 1100-1200kg/m3
 • kompletná dodávka všetkých komponentov pre výstavbu komínového telesa
 •