Hutný materiál
Plech
Hydroizolácie
Murovací materiál
Komínový systém
Krytina a strešné doplnky
Odvodňovací systém
Tepelné izolácie
Kotviace a armovacie prvky
Práškové zmesi
Povrchové úpravy
Výplne otvorov
Suchá stavba
Hygiena a keramika
Záhradná architektúra
Voda a kúrenie
Stavebné náradie
Stavebná chémia
Hutný materiál
Oceľové profily, betonárska oceľ, výstužné siete, zváracie siete, spojovací materiál - stavebné klince, lepenkové klince, drôty, skrutky od dodávateľov:
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. - Ostrava ( CZ )
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., patří mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků z oceli. Od roku 2005 je společnost součástí přední vertikálně integrované ocelářské a těžařské skupiny EVRAZ GROUP S.A. Nosný výrobní program tvoří: tlusté plechy, profily, štětovnice, tvarové výpalky. Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna. Zařízení ocelárny je vybaveno sekundární metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové kontilití, část oceli je odlévána do formy ingotů.
Železiarne Podbrezová a.s. - Podbrezová
Železiarne Podbrezová a.s. sa radia k najstarším hutníckym spoločnostiam v strednej Európe. Ich vznik sa datuje do roku 1840, keď boli započaté práce na výstavbe závodu. Výroba bola zahájená v roku 1851. Dnes patrí firma medzi globálnych hráčov s výrobnými závodmi v Slovenskej, Českej republike a Španielsku, ktorá realizuje predaj v 50 krajinách sveta a to cez vlastnú predajnú a marketingovú sieť.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - Třínec ( CZ )
Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou slévárenského železa v dřevouhelné vysoké peci. Výhodná poloha železáren, jejich napojení na Košicko-bohumínskou železniční dráhu, dostupnost surovin postupně umožnila v 70. letech devatenáctého století tehdejšímu majiteli – Těšínské komoře – soustředit hutní provozy z nedalekého okolí právě do Třince.
U. S. Steel Košice, s.r.o. - Košice
Spoločnosť U. S. Steel Košice, zisková integrovaná oceliarska spoločnosť nachádzajúca sa na východnom Slovensku, predstavuje úspešné spojenie slovenských technických zručností a znalostí so silným americkým vedením závodu a obchodnou skúsenosťou zameranou na trh. V novembri 2000 prešlo vlastníctvo celej výrobnej časti Východoslovenských železiarní úspešne pod spoločnosť U. S. Steel Group, vtedy dcéra spoločnosti USX Corporation (teraz spoločnosť United States Steel Corporation).
RETIC, s.r.o. Nové Sady
RETIC, s.r.o., Nové Sady je najväčším spracovateľom drôtu na Slovensku. Jej hlavnou činnosťou je spracovanie drôtu do rôznych výrobkov (štvorhranné ohradové pletivá, uzlové pletivá, kovové a rabicové tkanivá, osievačky a prehadzovačky, rebierkové pletivá a plotové rámy, klince). Ako doplnkový sortiment spoločnosť RETIC dodáva plotový program zo zvarovaných pletív a plotových dielov. Ku všetkým dodávaným druhom pletív dodáva spoločnosť aj kompletné príslušenstvo (stĺpiky, príchytky, napínacie a viazacie drôty).