Hutný materiál
Plech
Hydroizolácie
Murovací materiál
Komínový systém
Krytina a strešné doplnky
Odvodňovací systém
Tepelné izolácie
Kotviace a armovacie prvky
Práškové zmesi
Povrchové úpravy
Výplne otvorov
Suchá stavba
Hygiena a keramika
Záhradná architektúra
Voda a kúrenie
Stavebné náradie
Stavebná chémia
Poskytovanie prepravných služieb
Spoločnosť KOVMAX spol. s r.o, ponúka prepravné služby vlastnými vozidlami s hydraulickým ramenom s manipulačným chápadlom. Ponúkame tiež možnosť využiť naše manipulačné kapacity pri nakládkach a vykládkach tovarov, na ktoré máme pripravené motorové vysokozdvižné vozíky.